Новости:

«Халықаралық Полиция Қауымдастығы»
Республикалық қоғамдық бірлестігінің
ЖАРҒЫСЫ

«Халықаралық Полиция Қауымдастығы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің Құрылтай Конференциясы қабылдаған
2010 жылғы 13 наурыздағы № 1 хаттама, Астана қаласы.                                                                                      Скачать устав

Читать полностью

УСТАВ

Республиканского общественного объединения

«Международная Полицейская Ассоциация »

 

Принят Учредительной Конференцией Республиканского общественного объединения «Международная Полицейская Ассоциация »

Протокол № 1 от 13 марта 2010г., г. Астана.

Читать полностью

2018  International Police Association(Казахстан) WebMaster Нуртаев М.К.